Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlavní směry životní cesty

Hlavní směry životní cesty

Směr a úkoly současného života lze stanovit z data narození, a to především příslušného dne narození v týdnu, tj. pondělí až neděle. Význam těchto kalendářních dnů je symbolicky charakterizován planetami.

Přiřazení planet jednotlivým dnům

1 – pondělí

Měsíc

2 – úterý

Mars

3 – středa

Merkur

4 – čtvrtek

Jupiter

5 – pátek

Venuše

6 – sobota

Saturn

7 – neděle

Slunce

 

Krátké charakteristiky jednotlivých planet a tím i příslušných dnů

Měsíc – Láska k citu. Domov, rodina a vztahy. Způsoby vyjádření sama sebe. Náladovost.

Mars – Láska k činu. Řešení praktických problémů. Jednání vůči ostatním. Iniciativa, aktivita a sebeprosazení. Emocionální projevy.

Merkur – Láska ke slovům. Všechny druhy komunikace. Poznávání a získávání znalostí. Povrchnost.

Jupiter – Láska k vesmíru. Růst a rozvoj v kterékoliv oblasti. Moudrost a velkorysost. Filosofie a právo. Požitky.

Venuše – Láska k harmonii. Láskyplnost a tvořivost. Diplomatické a citové vlastnosti. Jemnocit a ohleduplnost. Žárlivost a závist.

Saturn – Láska k povinnosti. Sebedisciplína a sebeovládání. Organizační schopnosti. Změny života. Omezování a zábrany. Materiální překážky a potíže.

Slunce – Láska k životu. Výkonnost, činorodost a samotný život. Symbolizuje moc. Vysoké ego. Falešné chápání života.

Na příkladu si uvedeme způsob stanovení příslušného dne v týdnu. Příklad: Osoba narozená 3. ledna 1994. Tento den bylo pondělí. Směry a hlavní úkoly pro příslušné dny týdne jsou rozděleny do 3 dekád. Osoba narozená 3.1.1994 spadá pod dekádu 1 (protože se narodila 3. dne v měsíci) a protože 3. ledna 1994 bylo pondělí, přečte si pod dekádou 1 charakteristiku k pondělí.

DEKÁDA I

  • Narození od 1. do 11. dne v měsíci včetně

Pondělí – Může se zdát, že pohlížíte na svět jinak než okolí. Úkolem je zjisti, proč tomu tak je. Vnitřní cit se stane vedoucím principem ve všem, co je prováděno.

Úterý – Úkolem je rozvíjet dobrosrdečný vztah k ostatním, snažit se jim porozumět a pomáhat těm, kteří jsou nešťastní a smutní.

Středa – Úkolem je rozvíjet optimismus, pocity lásky a zájem o život a šířit tyto pocity v okolí.

Čtvrtek – Úkolem je mít rád a věřit v nejvyšší moudrost. Přemýšlejte, studujte a rozvíjejte svůj duchovní potenciál, své vnitřní já.

Pátek – Na světě je hodně nemocných a opuštěných lidí. Úkolem je pomáhat těm, kteří mají méně šťastný život než vy.

Sobota – Úkolem je učit se moudrosti, která je obsažená ve vědách a zkušenostech minulých generací, pečlivě pracovat a používat své poznatky v praxi. Pomáháte tak sobě i ostatním.

Neděle – úkolem v tomto životě je rozvíjet svůj vztah k zemi a přírodě. Snažit se řešit problémy související s čistotou životního prostředí, s racionálním využíváním materiálních zdrojů a takto působit i na druhé.

DEKÁDA II

  • Narození od 12. do 21. dne v měsíci včetně

Pondělí – Úkolem je udělat vše, co je ve vašich silách, aby se svět stal krásnějším. Buďte optimisté a usmívejte se na všechny.

Úterý – Úkolem je rozvíjení vašich vědomostí. Najděte si dobrého učitele. Bude vás to stát čas a energii, ale vaše úsilí nebude zbytečné.

Středa – Úkolem je bezpodmínečně v sobě rozvíjet pocity lásky a oddanosti, které se budeme snažit vnést do srdcí ostatních. Opravdové bohatství spočívá ve vaší duši.

Čtvrtek – Úkolem je naučit se rozhodnosti a vytrvalosti. Všechny překážky je nutné překonat pevností svého ducha. Pěstujte v sobě důvěru ve své vyšší moudré já.

Pátek – Existuje neviditelné spojení mezi materiální a duchovní sférou. Úkolem je hledat, najít a používat toho spojení, jež tvoří základ vašeho názoru na svět a vašeho vztahu k okolí.

Sobota – Úkolem je dělat vše pro to, aby bylo na světě méně násilí a disharmonie. Snažte se pochopit příčiny, které tyto jevy vyvolávají.

Neděle – Úkolem je naučit se smířlivosti a věrnosti ve vztahu k duchovním principům. Věnujte se jen jedné cestě, ale zato důkladně. Vaše práce přinese ovoce.

DEKÁDA III

  • Narození od 22. do 31. dne v měsíci včetně

Pondělí – Úkolem je rozvíjet velkorysost, šlechetnost a pocity sounáležitosti. Pokuste se být méně připoutáni k materiálnímu vlastnictví.

Úterý – Svůj úkol na Zemi splníte tehdy, když budete pomáhat starým lidem nebo malým dětem, protože jste tady, abyste se naučili pomáhat slabým a bezbranným.

Středa – Úkolem je překonat v sobě žárlivost a předsudky. Je třeba se naučit chápat, že tyto slabosti jsou vyvolány strachem a sebelítostí. Je třeba tomu učit i okolí. Své poznatky a zkušenosti předávejte ostatním.

Čtvrtek – Úkolem je překonat své přílišné sebevědomí nebo sebepodceňování a pomoci překonat tyto vlastnosti i ostatním.

Pátek – Jste na Zemi proto, abyste se naučili být rozvážnější jak ve vztahu k sobě, tak i k okolí, abyste překonali svůj egoismus. Úkolem je pomáhat překonat tyto vlastnosti i ostatním.

Sobota – Máte v sobě zvláštní přitažlivost. Úkolem je uvědomit si ji, za její pomoci přetvářet svět kolem sebe a pomoci tak ostatním k sebezdokonalování.

Neděle – Jste na Zemi proto, abyste se naučili trpělivosti a porozumění ostatním lidem, abyste se naučili překonávat všechny životní starosti s optimismem.  Svým klidem se pokuste pomáhat ostatním.

 

CÍLE ŽIVOTNÍ CESTY

Ke spokojenému životu patří i pochopení vlastních životních cílů. Své životní cíle můžeme kromě jiného stanovit, a to ve zjednodušené formě, přímo z data narození. Vycházíme přitom z redukovaných hodnot dne (D), měsíce (M) a roku (R) narození, které zapíšeme do následujícího obrazce.

numobrazec.jpg

 

Zhruba první polovina života (není uvedeno přesně) se z velké části odehrává pod vlivem vibrace bodu A, přičemž jeho vibrace odpovídá součtu redukovaných hodnot dne a měsíce narození. Pro druhou polovinu života je důležitá vibrace v bodu B, jehož hodnota je dána součtem měsíce a roku narození. Celý život nás provázejí vibrace odpovídající bodu C, jehož hodnota se stanoví jako součet vibrací bodů A a B. Tato skutečnost bude zřejmá z následujícího příkladu. Pro osobu narozenou 15. 6. 1972 platí:

        Den narození – 15, tj. 1 + 5 = 6

        Měsíc narození – 6, tj. 6

        Rok narození – 1972, tj. 1 + 9 + 7 + 2 = 1

        Vibrace v jednotlivých bodech:

        Bod A = D + M = 6 + 6 = 12 = 1 + 2 = 3

        Bod B = M + R = 6 + 1 = 7

        Bod C = A + B = 3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1

       

Vibracím v bodech A, B a C odpovídá určitý záměr, který provází náš život. Pro výklad jednotlivých vibrací 1 až 9 poslouží následující tabulka.

 

1

Schopnost dosahovat vytyčených cílů, sebevědomí, realizace různých aktivit, zodpovědnost, získání moci

2

Schopnost prožívat pocity, štěstí dosahuje pouze ve dvou, schopnost pochopit vztah žena – muž, překonávat strach

3

Schopnost využívat svobodnou vůli, důvěra v ochranu vesmíru, schopnost najít sám sebe a být uznáván

4

Schopnost využívat logického myšlení, zvládat povinnosti, najít úctu k sobě, pomáhat druhým

5

Schopnost jednat, rovnoprávné vyjednávání vede k získání vysoké pozice, důvěry, ale i bohatství, sebeovládání a sebekázeň

6

Schopnost pomáhat druhým, poznání krásy a harmonie uvnitř, poznání lásky a smyslnosti

7

Schopnost rozpoznat realitu od iluze, což přináší oblíbenost, uznání a respekt, ovládání strachu

8

Schopnost realizovat vysoké cíle a jasně vidět všechny jejich okolnosti, charismatické schopnosti, schopnost vždy začít znovu, vše na své cestě přijímat s vděkem

9

Schopnost poznání smyslu vlastního života, dosažení duchovní svobody, pochopení své karmy a práce s ní