Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství numerologie 1

6. 5. 2006

James  Kedrigern:

Úvod do věštění z čísel

Věštění z čísel (numerologie) vzniklo od slova number (číslo) nebo také numeral (číslovka, charakter číslice). Je to věda, která se zabývá, jak už vypovídá název, věštěním z čísel. Podle čísel můžeme zjistit charakter člověka a to tak, že vypočítáme, podle data narození nebo podle jména, čísla, která s ním souvisí. Věštění z čísel úzce souvisí s jasnovidectvím a s astrologií.

Keltské horoskopy

Keltské horoskopy vytvořili Keltové (pro Římany "Galové"). Jejich význam spočívá v tom, že k určitému datu se váže nějaký strom a člověka, narozeného v tomto datu, by měl daný strom charakterizovat.




Stručná charakteristika jednotlivých stromů:



JABLOŇ
23.12. - 1.1. a 25.6. - 4.7.

Voňavý ovocný strom představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Jsou přitažliví, vždy ochotní k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto jen málokdy je v manželství věrná. Nejde-li ovšem o vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem většinou důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá a skromná, že se nikdy nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální. Má talent prožít pohnutý a zajímavý život.

JEDLE
2.1. - 11.1. a 5.7. - 14.7.

Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a originální. Pohroužen do sebe jen obtížně získává přátele. S nedůvěřivostí prohlíží okolní svět, který ho v jeho činech pramálo ovlivňuje. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim však pomáhá při řešení jejich problémů. Jeho houževnatost a vytrvalost až umíněnost mu pomáhají řešit neřešitelné. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. Mohlo by se zdát, že jedle je nudná, ale není to pravda - je pouze velmi složitá. Společný život s ní je vždy zajímavý, neboť bývá velmi vzdělaná a zkušená. V lásce ovšem není příliš šťastná, na svého partnera klade velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se zamiluje doopravdy, její láska je bezbřehá. Věnuje ji však obvykle tomu, kdo si ji vůbec nezaslouží. Jedle žije dlouho, třebaže ji někdy po celý život pronásleduje vleklá choroba.

JILM
12.1. - 24.1. a 15.7. - 25.7.

Statný strom se štíhlým kmenem symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se klidem a pohodou. Dokáží se dobře ovládat, své emoce a soukromí zpravidla skrývají. Jsou ctižádostiví a pracovití. Obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou často úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Jejich smysl pro humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s "jilmem" není jednoduchý, musíte být vybaveni vydatnou dávkou tolerance a vytrvalosti, ale pokud se s ním naučíte vycházet, najdete partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou.

CYPŘIŠ
25.1. - 3.2. a 26.7. - 4.8.

Krásný a silný strom, který se podobá zdravému a šťastnému člověku. Má vzácnou povahu, dokáže se těšit ze života a jeho drobných radostí. Je to bytost snad za všech okolností spokojená a klidná. Ve společnosti je velmi oblíbená, neboť srší optimismem a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčkům patří cestování. "Cypřiš" je člověk vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu blízkých, nesnáší konflikty, takže jim šikovně předchází. Jeho ideálem je dožít se vysokého stáří milován a milující. Patří mezi vzácné jedince, kteří jsou obdarováni nejkrásnějším povahovým rysem - je obětavý a věrný v přátelství.

TOPOL
4.2. - 8.2. a 1.5. - 14.5. a 5.8. - 13.8.

Mohutný strom s rozložitou korunou a silnými větvemi. Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist některých manželek či snoubenek.
Je pozoruhodné, že "topol" nebývá domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá ovšem nevybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a nepochopený. K tomuto je ještě velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým partnerem těžko hledá a obtížně nachází kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech. Když jde ale do tuhého, dokáže být skvělou oporou.
Má umělecké (nejčastěji výtvarné) nadání. Bývá i dobrým organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti a on zapomene na všechny starosti života a vykoná velké věci.

CEDR
9.2. - 18.2. a 14.8. - 23.8.

Pevný, urostlý, vzácně krásný strom. Člověk v jeho znamení narozený se těší většinou dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství (především v milostných vztazích), a to i přesto, že je v podstatě nesmělý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý, tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a okázalosti, je upřímný až otevřený, což mu způsobuje nemalé nepříjemnosti. Lide ho ale mají rádi, neboť je milý a plný optimismu. A to je v dnešní uspěchané době dar k nezaplacení.

BOROVICE
19.2. - 29.2. a 24.8. - 2.9.

Voňavý, vzácně dekorativní strom je symbolem lidí, kteří umějí zdůraznit své přednosti. Borovice má ráda útulný domov, cenné předměty a pevné zázemí. Moc dobře ví, co chce, a snaží se od života získat co nejvíce. Je tvrdá, velmi houževnatá, odhodlaná a odvážná. Pokora je jí cizí. Nesnáší, když se jí někdo protiví. Díky své odvaze a schopnosti riskovat jde stále kupředu za vytyčenými cíli. V zaměstnání se dokáže prosadit, neboť vyniká pracovitostí, organizačními schopnostmi a logickým myšlením. Vlastní blahobyt a pohodlí jsou jí vším. Nerada si komplikuje život. Neštěstí druhých ji sice dojímá, ale nic víc. Jen v lásce projevuje slabost, podléhá natolik emocím, že se zákonitě dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z těchto milostných nepříjemností dokáže vyjít se ctí, což je charakteristickým znakem všech, kteří se narodili v tomto znamení. Borovice je symbolem obzvláště příznivým pro ženy.

VRBA
1.3. - 10.3. a 3.9. - 12.9.

Pružný a ohebný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se často cítí nedoceněna a zcela nepochopena. Ve "vrbě" se spojují dvě povahy: snivá, zádumčivá a vnímavá - a druhá plná neklidu, proměnlivá. Má poctivý charakter, ale žít s ní není vůbec snadné. Jen málokomu se podaří přizpůsobit jejím náročným požadavkům. Bývá rozmarná a někdy si vynucuje pozornost hysterickými projevy. Prožívá mnoho trpkosti, zklamání, ale jelikož je zároveň velkým bojovníkem, často najde klid a lásku ve vyrovnaném manželství.
Člověk s duší vrby si potrpí na lichotky a dary. Někdy je jak malé dítě, které vyžaduje až nekritický obdiv. Ovšem toho, kdo ji zahrne přízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. "Vrba" je také dobrý psycholog, který dokáže manipulovat s lidmi. Snad právě proto neprožívá skutečné přátelství.

LÍPA
11.3. - 20.3. a 13.9. - 22.9.

Krásný silný strom, tak typický pro českou krajinu. Člověk narozený v jeho znamení je plný šarmu a vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává věčný souboj - je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou iluzí. Touží po pohodlném a zajištěném životě, ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke štěstí. Často zaujme plačtivé stanovisko a upadá do podivínství. Přitom je "lípa" silná a dokáže se dobře přizpůsobit obtížným podmínkám. Jenom nalézt patřičnou sebedůvěru a sebejistotu. Lidé ji mají rádi, neboť umí vytvořit přátelskou atmosféru. Je vzácným přítelem, protože ovládá umění naslouchat druhým a je vždy ochotná pomoci. V lásce bývá nešťastná, neboť je dosti žárlivá a panovačná. Jen málokomu se podaří objevit její ušlechtilou povahu a "lípu" změnit ve vyrovnanou milující bytost.

DUB
21.3.

Zvláštní předpověď patří lidem, kteří se narodili v den rovnodennosti. To proto, že 21. březen je v přírodním cyklu den výjimečný. Vrací se k nám jaro a síla slunce. A jelikož příchod jara byl odpradávna velmi uctívaným svátkem, spojeným s mnoha obřady, tak i lidem narozeným tento den byla podle starých Keltů přisuzována speciální (a dodejme i obzvláště příznivá) věštba. Proto jsou tito lidé statní, silní, odolní a plní života stejně jako imponující dub.
Energičnost, odvaha, tělesná i mravní síla jsou dalšími typickými znaky člověka zrozeného v tomto znamení. V každé situaci se chová hrdinsky. Neohroženě vystupuje na obranu slabších a nemocných lidí. V nouzi pomáhá nejen fyzicky, ale především uvážlivě poradí. Moudrost věků je zapsána do zvrásněné kůry dubu. Má sklon ke spiritualismu. Je plný energie, je to člověk činu. Nesnáší opatrnickost, politikaření, intriky a pomluvy. Celý svůj život hledá jistotu a zároveň umí podržet druhé. V lásce bývá obětí prvního hlubšího pohledu a věří, že tento cit je tak silný, že ho bude provázet celým životem. Patří mezi lidi přímé a věrné. Je skvělým partnerem pro ty, kteří hledají sílu, vyrovnanost, poctivost a chápavost. Obvykle bývá stejně zdráv, jako je zdravé a pevné dřevo dubu. A negativní vlastnost? Častý sklon k depresím a občasná arogance.

LÍSKA
22.3.-.31.3. a 24.9. - 3.10.

Líska je nenáročný, užitkový keř zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží se upoutat pozornost druhých lidí okázalými gesty, plamennými projevy, a přesto mají na ně úžasný vliv. Jejich osobitý půvab a šarm jim pomáhá k dosažení životního cíle spolehlivěji, než by se mohlo na první pohled zdát. Jsou nesmírně přívětiví k druhým, někdy až ku škodě svých nejbližších přátel a rodiny. Rádi působí na veřejnosti a milují společnost. V jednání s druhými jsou skoro vždy úspěšní. Jejich skvělá intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí, kdy vytáhnout do boje a kdy raději ustoupit. Nikdy nic nelámou přes koleno. Pokud jim něco nevychází tak, jak by si představovali, takticky počkají na vhodnější okamžik. Dosáhnou-li vysokého postavení, nikdy ho nezneužívají ve svůj prospěch. V chování bývají značně velkorysí. Ovšem vyjít s nimi v lásce může být pro leckoho tvrdý oříšek. I když bývají věrní a poctiví, partneři se někdy špatně vyrovnávají s jejich nevyzpytatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dobře překonávají i hluboké rány osudu. Ze životních zápasů vycházejí s omlazeným názorem na svět. Nebývá výjimkou, že se žení či vdávají znovu i v pozdním věku a někteří z nich se stávají otci nebo i matkami tehdy, kdy ostatní myslí už na vnoučata.

JEŘÁB
1.4. - 10.4. a 4.10. - 13.10.

Pozoruhodně odolný strom, který najdeme v rovinách, v podhůří, kolem cest, uprostřed měst i v drsnějších oblastech. Tiše a samozřejmě plodí v podmínkách, kdy jiné stromy hynou. Také lidé zrození pod tímto znamením se dokáží účinně postavit proti všem obtížím osudu. Ačkoliv se to nezdá, jemnost zakletá v jeřábu je silná a nesmírně vytrvalá. Bývají to lidé vkusní a elegantní. Povrchní nejsou, nedovoluje jim to jejich hluboká filozofická povaha. Přemýšlejí o zákonitostech tohoto světa a s chápavým úsměvem přecházejí morální poklesky své i jiných. Vědí, že každá mince má svůj rub a líc. Jsou manuálně zruční a šikovní. Projevují umělecké nadání. Jsou mezi nimi malíři, architekti, módní návrháři, filozofové a často lékaři. Milují vášnivě, jejich city jsou plné i když ne příliš stálé. Mají touhu hledat, těší je noví lidé a poznatky, které díky svým kontaktům lehce získávají. Někdy mění sympatie. Jsou skromní a obětaví. Pro druhé dokáží udělat maximum, na odměnu nečekají. Motivací je uznání a pochvala, i když se při ní rdí jako plody jeřábu.

JAVOR
11.4. - 20.4. a 14.10. - 28.10.

Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné, šedavě bílé dřevo přivolávají představu hudby a poezie. Lidé v jeho znamení jsou velmi citliví. Svou nesmělost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými gesty. Jsou citově zranitelní, ale stylizují se do role cyniků, kteří rádi zlehčují cokoliv hlubšího, vážného a patetického. Ale za tvrdou maskou najdete překvapivě chápavou poetickou duši. V lásce jsou nesmírně složití. Chtějí protějšku imponovat, takže mu neustále vnucují svoje rozmary. Člověk narozený ve znamení javoru je originální, v davu ho rozhodně nepřehlédnete. Jde o lidi neobyčejně inteligentní a ambiciózní, vzdělané s vynikající pamětí. Když si oblíbí nějaký obor, nebo projeví o něco hlubší zájem, lehce si osvojí spoustu informací. Jakmile pochopíte složitou a rozporuplnou povahu javoru, poznáte člověka, na kterého se nezapomíná.

OŘEŠÁK
21.4. - 30.4. a 29.10. - 11.11.

Statný strom, který v krajině rozhodně nepřehlédnete. Podobný je i člověk zrozený v tomto znamení. Je zvláštní a určitě upoutá vaši pozornost. Má osobitý půvab a šarm, je sebevědomý, je zvyklý zcela spoléhat sám na sebe, neboť je k ostatním krajně nedůvěřivý. S lidmi jedná zdvořile, leč své záměry a cíle dokáže uskutečňovat nevybíravým a tvrdým způsobem. Pravý "ořechový" člověk je však plný rozporů; na jedné straně se nám jeví jako velmi tvrdý a egoistický partner, na straně druhé zahlédnete v jeho očích strach. On moc dobře ví, jaké to je být sám a bojovat osamoceně o vlastní existenci. Navíc mu chybí pružnost a přizpůsobivost, což mu na popularitě také nepřidá. Bývá obdivován a těší se značné autoritě. A pozor, nikdy neodpočívá, je to neuvěřitelný pracant, stinnou stránkou věci je, že nenechává odpočinout ani druhé. Respekt u něj budí osoby ve vyšší funkci a obdivuje všechny, kdo mají ještě pevnější vůli a mocnější inteligenci, než on sám. Při setkání s tímto člověkem je naděje na mnoho dobrého i zlého.

KAŠTAN
15.5. - 24.5. a 12.11. - 21.11.

Mohutný košatý strom, který poskytuje blahodárný stín i v největších vedrech. Pod jeho korunou najde ochranu každý, kdo ji hledá. Člověk narozený v jeho znamení má hluboký smysl pro spravedlnost, neohroženě hájí práva svá i svých bližních. Zastane se slabších a nemocných. Těší ho rodinný život, je oddaným a rozvážným partnerem. V kritické situaci dokáže pohotově reagovat, zachová klid a pevné nervy. V lásce těžko nachází partnera, a když se zamiluje, pak pouze jedenkrát - na celý život. Kaštan bývá zvídavý a velmi společenský. Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáním s nimi se stává zkušeným a moudrým. Nepříjemnou stránkou jeho společenských aktivit může být sklon ke klevetění a jízlivost. Osud kaštanu závisí na okolnostech: má-li štěstí a milujícího partnera, dostane se brzy velmi vysoko. Nikdy se nevzdává a proti překážkám bojuje vytrvale a neúnavně. Většinou i vítězně.

JASAN
25.5. - 3.6. a 22.11. - 1.12.

Ztepilý strom, který kvete během dubna ještě před olistěním. Je patronem lidí milovaných všemi. Podobně jako jasan, který miluje slunné prostředí, i osoby v jeho znamení září a proteplují mezilidské vztahy dobrou náladou a milým úsměvem. Když se jim daří, jsou oslňující. Jejich jas, energie a impulsivnost pozitivně ovlivňuje blízké okolí. Pokud jim něco nevyjde, odklidí se do stínu a trpělivě vyčkají na novou příležitost. Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodceňujme, dobře vědí, co chtějí, a vytčeného cíle zpravidla dosahují velmi snadno. Ostatním lidem není ve stínu jasanu špatně, a to i v nejtěžších životních situacích. Jasan vždy dokáže vykouzlit teplo domova lidské blízkosti. Jsou to nevšední povahy, třebaže někdy sobecky sledují především vlastní cíle a prospěch. Ale lidé jim to rádi odpustí - jsou přece tak příjemní a milí! A ještě jedna krásná vlastnost je ctí - v lásce jsou vždy věrní. Pokud si vás jasan vybere za životního partnera, nevymění vás za všechny pomíjivé krásy světa.

HABR
4.6. - 13.6. a 2.12. - 11.12.

V nížinách i pahorkatinách v polostínu roste strom, jehož šedobílé dřevo je tvrdé, těžké a pevné. I člověk narozený v tomto znamení je seriózní, pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění povinností. Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který velmi dbá o svůj vzhled. "Habr" tajně sní o slávě, miluje pochvalu a vzestup a úspěchy druhých lidí v něm vyvolávají závist. Ve svém okolí jen těžko snáší lidi nadané a úspěšné. On sám musí vyniknout.
Ostatním se v jeho stínu nedaří, partner musí projevit značnou míru přizpůsobivosti a diplomacie. I v lásce je "habr" dost náročný, chce prožít něco neobyčejného, zcela zázračného, sám nedokáže vyvinout patřičnou iniciativu, takže se stává osobou milovanou než milující. Manželství bere jako závazek, který musí celý život vzorně plnit, proto bývá velmi věrný. Typickým znakem "habru" je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho osobní život.

FÍKOVNÍK
14.6. - 23.6. a 12.12. - 21.12.

Originální, pružný a nezávislý je člověk narozený ve znamení fíkovníku. Šíří kolem sebe nakažlivou vůni bezstarostnosti a srdečnosti. Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho činí člověkem velmi oblíbeným a v mezilidských vztazích dost šikovným. Je hravý a dokáže se těšit z maličkostí všedního dne, miluje děti a zvířata a oni milují jeho. S osudem si maličko pohrává, ale mívá štěstí, z nepříjemných životních situací ho vyvede jeho inteligence a prozíravost. Obtížné překážky neřeší, dobře ví, kdy je lépe ustoupit a obejít je.
Ostatně vše složité a komplikované ho stejně unavuje, neboť je dost líný.
Někdy působí dojmem povrchního člověka, ale opak je pravdou, vše co chce, také uskuteční. Miluje rodinný život, jeho vřelost a kamarádství z něho dělají jednoho z nejzábavnějších partnerů a rodičů, s kterými druhé baví svět.

BŘÍZA
24.6.

Krásný, elegantní strom symbolizuje osobu jemnou, citlivou a s dobrým vkusem. A jako bříza je nenáročná na úrodnost a vlhkost půdy, tak i ona je bytostí, která nevyžaduje mnoho, partnerovi rozhodně rozpočet nerozvrátí.
Největší problémy prožívá sama se sebou, žije vnitřními úzkostmi a nejistotami, proto potřebuje vedle sebe druha či přítele moudrého a trpělivého. Pokud takového najde, promění se v sebejistého člověka, nesmírně pracovitého, svědomitého, přesného a také úspěšného. Jeho inteligence a fantazie mu zaručuje úctu celého okolí. Miluje přírodu a rozumí jí, jeho vnitřní citlivost a intuice mu vydatně pomáhají ve vztazích s dětmi a zvířaty.
V lásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost citů. Pokud je vaším partnerem člověk narozený 24. června, rozhodně prožijete příjemný vztah bez tragických citových ztrát. Vězte, že je mužem či ženou - jak krásně a výstižně říká jedno slovenské úsloví - "do voza i do koča".

OLIVA
23.9.

Oliva, dříve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození v tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce vyrovnanou a klidnou povahu. Jednají uvážlivě a vyznačují se velkou dávkou trpělivosti a laskavosti. Jsou rozenými optimisty a jejich životní heslo zní: "S úsměvem jde všechno líp". Bývají velmi vzdělaní, snad proto se rádi pohybují ve společnosti moudrých a originálních lidí. Sami na sebe ovšem příliš neupozorňují, jsou totiž dost plaší. Občas dokonce cítí nutkavou potřebu se stáhnout do ústraní, meditovat a přemýšlet o sobě a okolním světě. Mají vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí a agresivity. Patří k lidem, kteří kolem sebe rozdávají klid, štěstí, radost a pohodu.

BUK
22.12.

Buk je velmi statný strom s mohutnou korunou, který kvete až mezi 40. - 50. rokem svého života. Podobně jako člověk narozený v tomto znamení - ten také začíná pořádně žít až od svých 40. narozenin. V této době již nahromadil dostatečné množství životních zkušeností, je velmi úspěšný v práci a při pevném rodinném zázemí i v osobním životě. Muži i ženy v tomto věku přímo kvetou, překypují vitalitou, šarmem a elegancí. Tento člověk totiž v mladém věky mívá problémy sám se sebou a ve svém blízkém okolí potřebuje osobu, která mu bude oporou a zbaví jej nejistoty a úzkosti. Teprve ve středním věku se této závislosti zbaví a naopak se stává poměrně dost neústupným. Je dobrý diplomat, neomylně dokáže vystihnout okamžik, kdy je zapotřebí stáhnout se do pozadí, a kdy naopak vytáhnout do boje.

Na světě je spoustu zdrojů dat a často se liší, proto je možné, že některá data a k nim určený strom jsou v jiné knize jiná, než například zde. A protože se různé zdroje liší, můžeme k určitému datu najít například až 5 stromů nebo stromy úplně jiné a podobně. Tyto nesrovnalosti už ale nejspíše bohužel nikdo nevyřeší.

Čínské horoskopy


Podle legendy jednou sezval Budha všechna zvířata k oslavě nového roku. Přišlo jich však jen dvanáct. První přiběhla krysa, za ní pak buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes a vepř. Budha se rozhodl projevit jim svůj vděk a pojmenovat po každém zvířeti jeden rok. A lidé, kteří se v tom roce narodí, pak zdědí některé vlastnosti po zvířeti, jehož jméno rok nese. A tak se také stalo.



Stručná charakteristika (vlastnosti) jednotlivých znamení

(U každého znamení budou uvedeny základní vlastnosti a rok vlády v druhé polovině 20.století. Rok je přibližný, protože vláda každého znamení se střídá nepravidelně v druhé polovině ledna nebo v první polovině února, proto jedno znamení nevládne celý rok. Profesor tohoto předmětu by vás měl po požádání informovat o přesném začátku a konci vlády jednotlivých znamení během 20. století)



Krysa
(1960, 1972, 1984, 1996) Okouzlující, vynalézavá, bojovná, vášnivá, inteligentní, šarmantní, oblíbená, společenská, pilná, pracovitá, často hledá způsob, jak si polepšit, šetrná, často je chamtivá, hrabivá, dobrý společník a kritik, veselá.
Nejvíce si rozumí s opicí a drakem. Naopak si nerozumí s koněm.

Buvol
(1961, 1973, 1985, 1997) Vytrvalý, pracovitý, tvrdohlavý, neústupný, silné vůdčí schopnosti, smysl pro zodpovědnost, rychlý, energický, upřímný, důvěřuje svým přátelům, někdy uzavřený, rád nezávislý, klidný, tichý, ale když je rozzloben, dokáže nahnat strach, neumí prohrávat, někdy nedostatek smyslu pro humor, rodinný typ, nemá rád změny a cestování, miluje přírodu a venkov, často odměřený a odtažitý.
Nejvíce si rozumí s kohoutem a hadem. Naopak si nerozumí s kozou.

Tygr
(1950, 1962, 1974, 1986, 1998) Charismatický, cílevědomý, neopatrný, vznětlivý, často panovačný, pracuje s nadšením, originální, miluje volnost, je neklidné povahy, přizpůsobivý, poctivý, přímočarý, nenávidí přetvářku a lež, přirozený vůdce, štědrý, často tvrdohlavý, platí pro něj: ,jednou jsi dole, jednou nahoře‘.
Nejvíce si rozumí s koněm a psem. Naopak si nerozumí s opicí.

Zajíc
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999) Poctivý, moudrý, klidný, vyhýbá se hádkám, špatně snáší kritiku, vtipný, inteligentní, miluje rozhovory na úrovni, široký okruh zájmů, neriskuje, nemá rád změny, organizační a komunikační schopnosti, vtipný výkonný pracovník.
Nejvíce si rozumí s kozou a vepřem. Naopak si nerozumí s kohoutem.

Drak
(1952, 1964, 1976, 1988, 2000) Hrdý, temperamentní, sebevědomý, inteligentní, úspěšný, cílevědomý, puntičkář, často kritizuje, na křivdy lehce nezapomíná, zábavný, rád středem pozornosti, rozhodný, nezávislý. Nejvíce si rozumí s opicí a krysou. Naopak si nerozumí se psem.

Had
(1953, 1965, 1977, 1989) Miluje náročné úkoly, dobrý obchodník a organizátor, mírná a vyrovnaná povaha, často samotářský, rezervovaný, má smysl pro humor, po těžké práci většinou úspěch, neumí prohrávat, tajnůstkářský.
Nejvíce si rozumí s kohoutem a buvolem. Naopak si nerozumí s vepřem.

Kůň
(1954, 1966, 1978, 1990) Originální, společenský, veselý, povídavý, sympatický, oblíbený, miluje svobodu, vystupuje sebevědomě, ale uvnitř moc sebevědomý není, hodně výbušný, egoistický, egocentrický.
Nejvíce si rozumí s tygrem a psem. Naopak si nerozumí s krysou.

Koza
(1955, 1967, 1979, 1991) Tolerantní, nemá ráda hádky, tvořivá, statečná, klidná, skvělá hostitelka, z celého čínského zvěrokruhu nejvíce oplývá uměleckým nadáním.
Nejvíce si rozumí s vepřem a zajícem. Naopak si nerozumí s buvolem.

Opice
(1956, 1968, 1980, 1992) Inteligentní, zvídavá, sečtělá, vynikající paměť, vychytralá, záludná, sebejistá, umí vydělat peníze.
Nejvíce si rozumí s krysou a drakem. Naopak si nerozumí s tygrem.

Kohout
(1957, 1969, 1981, 1993) Upřímný, všestranný, pečlivý, dobrý řečník, smysl pro humor, otevřený, netaktní, egoistický, ctižádostivý, sobecký, nesnáší kritiku.
Nejvíce si rozumí s hadem a buvolem. Naopak si nerozumí se zajícem.

Pes
(1958, 1970, 1982, 1994) Věrný, poctivý, obdařen silnou intuicí, znalec lidských povah, přátelský, pesimistický, klidný.
Nejvíce si rozumí s tygrem a koněm. Naopak si nerozumí s drakem.

Vepř
(1959, 1971, 1983, 1995) Mírumilovný, zodpovědný, citlivý, upřímný, vtipný, inteligentní, je to dobrák, často se říká, že je nejhodnější ze všech znamení.
Nejvíce si rozumí s kozou a zajícem. Naopak si nerozumí s hadem
.