Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství numerologie 4

6. 5. 2006

Sillia A. Trollhunterová a James Kedrigern:

Rozbor osobnosti - pokračování
V minulém ročníku jsme začali pronikat do rozboru osobnosti na základě data narození a našeho jména. Stanovili jsme si číslo života (z data narození), činné (aktivní) číslo (součtem čísel křestního jména) a dědičné číslo (součet čísel příjmení). V následujících hodinách se podíváme na další čísla, které můžeme z data narození a našeho jména dostat, a která o nás leccos vypoví. Trochu si osvěžíme základní pojmy.

Základní pojmy


Číslo života - Postupným sčítáním cifer z data vašeho narození získáte číslo, které je ve vašem životě dominantní a naznačuje, v jakém směru byste na sobě měli pracovat

Činné číslo (číslo aktivní) - je podstatou dané bytosti - jaký je člověk uvnitř. Dostaneme ho součtem čísel křestního jména

Dědičné číslo - ukazuje přínosy našich předků pro naší fyzickou, duševní i duchovní stránku, dostaneme ho součtem čísel příjmení

Vibrační číslo (číslo výrazové, číslo osudu, číslo charakterové) - informuje o osobnosti jedince, tj. jak se jeví ostatním, dostaneme ho sečtením činného a dědičného čísla, neboli sečtením čísel jména a příjmení dohromady

Intimní číslo (číslo srdce, srdeční číslo, číslo touhy) - informuje o vnitřních nebo skrytých ideálech a touhách dané osoby, dostanete ho součtem samohlásek jména a příjmení

Číslo realizace (číslo projevu, číslo sociální) - toto číslo ukazuje hodnotu charakteru, týká se především materiálního a profesionálního života; je součtem souhlásek jména a příjmení

Číslo směřování - sečtením čísla života a čísla osudu. Číslo směřování je výrazem vašeho životního cíle a karmy.

Znovu si ukážeme pythagorejskou tabulku, pomocí které převedeme písmena na číslice:

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ


Vibrační číslo (číslo výrazové, číslo osudu, číslo charakterové)


Vibrační číslo (číslo výrazové, číslo osudu, číslo charakterové) - informuje o osobnosti jedince, tj. jak se jeví ostatním, dostaneme ho sečtením činného a dědičného čísla, neboli sečtením čísel jména a příjmení dohromady

Přejdeme rovnou k našemu známému příkladu. Na konci minulého ročníku jsme si vypočetli, že činné číslo Klotyldy Rybníčkové je 1 (K - L - O - T - Y - L - D - A, převedeno pomocí pythagorejské tabulky na číslice 2 - 3 - 6 - 2 - 7 - 3 - 4 - 1; součtem těchto číslic dostaneme 28, dalším sčítáním 2 + 8 = 10; 1 + 0 = 1),

a její dědičné číslo je 3 (R - Y - B - N - I - C - K - O - V - A, 9 - 7 - 2 - 5 - 9 - 3 - 2 - 6 - 4 - 1 ; součtem těchto číslic dostaneme 48; 4 + 8 = 12; 1 + 2 = 3).

Vibrační číslo získáme sečtením činného a dědičného čísla, tedy 1 + 3 = 4

Taktéž se dá vypočítat sečtením intimního čísla a čísla realizace (tedy všech samohlásek a souhlásek).

Důležitá poznámka: Při dalším sčítání mezisoučtu již dále nesčítáme čísla 11 a 22, tyto mají svůj vlastní význam! (To platí pro všechny výpočty v tomto ročníku.)

Podívejme se na významy číslic pro vibrační číslo:

1 - Jednička vyjadřuje základ života. Je to první číslo, řídí je Slunce, zdroj veškeré energie. Raději útočí, než se brání, raději poroučí, než poslouchá. Jeho nositel je nezávislý, podnikavý, bez váhání převezme iniciativu a strhne ostatní na svou stranu: je to odvážný a rozhodný vůdce. Velice si cení svobody, chce být sám odpovědný za své úspěchy i omyly a nechce být nikomu nic dlužen. Nežádá o pomoc, stejně jako nepřizná slabost. Je energický a autoritativní v práci, náročný k jiným i k sobě. Má sklony převzít velení i v lásce.

2 - Dvojka znamená vyrovnanost, rozvážnost, diplomacii a přívětivost. Je pod vlivem Luny, v neustálé proměnlivosti zachovává určitou pravidelnost. Má klidný temperament, je mírná a trpělivá, touží po souladu. Před provokacemi zprvu prchá, avšak velmi rychle se snaží najít schůdnou cestu, vedoucí k porozumění. Soutěžení ji nepřitahuje, vyhrávat bitvy jí nepřipadá užitečné, má-li to být na úkor citové rovnováhy. Neboť dvojka je velmi citově založená, sentimentální, citlivá, emotivní.

3 - Trojka je symbolem náklonnosti, obliby, talentu a popularity. Odjakživa byla považována za dokonalé číslo. Odpovídá jí planeta Jupiter. Nositel trojky je veselý a okouzlující, komunikuje překvapivě snadno a vyzařuje z něj laskavost. Proto je obvykle oblíbený a vyhledávaný. Je společenský, aktivní, stále v pohybu a v kontaktu s lidmi. Potřebuje vnější podněty. Při negativní vibraci je trojka netrpělivá a popudlivá a nesnáší kritiku. Po citové stránce je to nadšenec a náruživec, který však neztrácí ze zřetele své zájmy. Vždy si hledá partnery, na které může být hrdý a kteří mu mohou něco přinést.

4 - Čtyřka je symbolem spravedlnosti, rovnováhy a bezpečí. Její planetou je Saturn. Je vyrovnaná, trpělivá a realistická, nikdy se nepouští do bitvy, aniž si zajistí týl. Jedná chladnokrevně a rozhodně, je spolehlivá, ale jen málokdy bere na sebe iniciativu. Je majetnická a umí si vynutit své, je zatvrzelá a vytrvalá, neodbočuje z cesty, kterou si vytyčila. Postupuje pomalu, ale pravidelně.

5 - Pětka znamená vznětlivost a spontánnost. Přemýšlí i jedná rychle, jako by odpovídala na výzvu. Její planetou je Merkur. Málokdy vydrží na jednom místě. Miluje změnu a pestrost víc než cokoliv jiného. Žádná kotva ji neudrží, žádný přístav neupoutá, přitahují ji a fascinují daleké obzory. Má přizpůsobivou, zvědavou a pružnou mysl, je velmi komunikativní a překypuje dynamismem.

6 - Šestka je symbolem krásy, harmonie a rytmu. Souzní s ní ženská planeta Venuše. Pro šestku je nejdůležitější kvalita. Jejím cílem a touhou jsou především štěstí a krása, neboť šestka je skutečný milovník krásy. Má vytříbený vkus a touží po krásných věcech. Ostatně často uspěje právě v umělecké oblasti, pokud se neuplatní v profesích, jež vyžadují smířlivost. Šestka má i negativní vlastnosti - váhavost, nerozhodnost, volí cestu nejmenšího odporu. Ovšem nechybí jí smysl pro odpovědnost, a pokud se jednou rozhodne, dokáže se zhostit i obtížného úkolu.

7 - Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filozofického hledání. Řídí ji planeta Uran. Je to myslitel a originální a nezávislý intelektuál. Má velký pozorovací talent, je schopna přemýšlet a rozjímat, proto dává přednost samostatné práci. V tichu a osamění dosahuje ostatně těch nejlepších výsledků. Zajímá ji vše, co je zvláštní a nezvyklé: má intelektuální intuici a tvůrčí schopnosti. Bohužel je to pesimista trpící úzkostí, který se často uzavírá do sebe a bloudí v kruhu. Touha po nezávislosti ovlivňuje i citový život, jen těžko vstoupí do nějakého svazku, jedině když potká podobnou bytost se stejnými životními ideály.

8 - Osmička je číslem moci, síly a úspěchu. Odpovídá jí planeta Mars. Je to aktivní a energická bytost, ráda dobývá a miluje výzvy. Svou ctižádost však obrací spíše k hodnotám materiálním než duchovním. Touží získat moc, což se jí daří díky smyslu pro realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Má navíc to, čemu se říká "čich". Je netrpělivá a nerada ztrácí čas, hodně utrácí a ještě víc pracuje. Ráda žije intenzivně, naplno, někdy je však tvrdá, netolerantní a tvrdohlavá. Po stránce citové je upřímná, přímočará, vášnivá a žárlivá.

9 - Devítka, to je altruismus, vznešenost a mysticismus. Odpovídá jí planeta Neptun. Tolerance, štědrost a nezištnost jsou hlavními stránkami jejího charakteru. Nutno ještě přidat smysl pro přesnost, sklony ke snění, utopiím, občas se dokonce vznáší v mlžném oparu. Má velkou schopnost porozumění a přizpůsobivost, není však aktivním činitelem, jedině když najde ideál, za nějž je ochotna se bít. Zachraňuje ji víra. V lásce je velice upřímná, laskavá, ale žádá více citu, než sama dává. Ne že by byla lhostejná, pouze myslí na něco jiného. Z devítky, která nenašla rovnováhu, se stává přelétavý tulák, intelektuálně i citově.

11 - Jedenáctka má úžasnou psychickou energii a inspiraci, že ostatní u ní hledají oporu a snaží se získat její souhlas a uznání. To jí vyhovuje, neboť ráda ovládá jak v práci, tak v lásce. Ostatně většinou se jí to skvěle daří, je totiž okouzlující a úspěšná. Proto bere na sebe dobrovolně odpovědnost, někdy i na úkor osobního života. Snadno však podléhá úzkosti, nervozitě a podrážděnosti. Jedenáctka je číslo, které vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost. Některým se to nepodaří, a proto prožívají jedenáctku omezeně jako dvojku.

22 - Dvaadvacítka nepodniká pouze pro sebe, ale i pro ostatní. Je to velké číslo, schopné zvládnout velmi složité situace, nechá se však zaslepit hloubkou a významem svého úkolu. Její činy řídí inspirace a talent a často jí pomohou ke značnému věhlasu: skrývá se v ní génius. Po citové stránce to však není tak růžové, často totiž obětuje osobní život svému dílu a nedokáže sdílet život s někým, kdo ji v tomto díle nemůže nebo nechce následovat. Číslo 22 je číslem výjimečných bytostí. Pro mnohé však představuje tak velké napětí, že raději žijí na jeho nižší úrovni - jako čtyřky.

Vibrační (výrazové) číslo můžeme také dostat sečtením číslic jména a příjmení dohromady, tedy rovnou, bez plácání se v dalších pojmech a mezisoučtech.

V našem příkladu to vypadá takto:

K - L - O - T - Y - L - D - A - R - Y - B - N - I - C - K - O - V - A

2 - 3 - 6 - 2 - 7 - 3 - 4 - 1 - 9 - 7 - 2 - 5 - 9 - 3 - 2 - 6 - 4 - 1

součet čísel = 76, sčítáme číslice v tomto součtu dále, dokud nedostaneme číslo od 1 do 9.

7 + 6 = 13, 1 + 3 = 4

Intimní číslo a číslo realizace


Intimní číslo (číslo srdce, srdeční číslo, číslo touhy) - informuje o vnitřních nebo skrytých ideálech a touhách dané osoby, dostanete ho součtem samohlásek jména a příjmení

Číslo realizace (číslo projevu, číslo sociální) - toto číslo ukazuje hodnotu charakteru, týká se především materiálního a profesionálního života; je součtem souhlásek jména a příjmení

A je tu opět Klotylda Rybníčková. Podíváme se nyní na souhlásky a samohlásky v jejím jméně. Pro osvěžení připomenu, že samohlásky jsou A E I O U Y a souhlásky to ostatní.

Samohlásky: O - Y -A - Y -I- O -A = 6 + 7 + 1 + 7 + 9 + 6 + 1 = 37, 3 + 7 = 10, 1 + 0 = 1

Souhlásky: K - L - T - L -D - R - B - N - C - K - V

= 2 + 3 + 2 + 3 + 4 + 9 + 2 + 5 + 3 + 2 + 4 = 39, 3 + 9 = 12, 1 + 2 = 3

V našem příkladu vyšlo Klotyldě intimní číslo 1 a číslo realizace 3.

Nyní významy číslic, pro intimní číslo:

1 - Neoblomná sebedůvěra těchto lidí je skrytá za poněkud pasivním výrazem. Mají úžasný elán, sledují neochvějně svůj cíl a jen zřídka od něčeho opouštějí. Mohou však být upjatí a hluší k radám ostatních. V lásce berou city druhých jako samozřejmost. Měli by se sami více projevovat.

2 - Ačkoli se navenek mohou jevit značně sebevědomí, tito lidé bývají citliví a velmi zranitelní. Touží především po spolehlivých vztazích a dokáží pro ně udělat cokoli. Jsou vlídní, starostliví a ohleduplní, což z nich činí ideální léčitele. I když tuto schopnost nerozvinou, pouhá jejich přítomnost mívá uklidňující účinek.

3 - Lidé s číslem 3 jsou věční optimisté, kteří neustále doufají v lepší budoucnost. Je těžké nerušit jejich neochvějné přesvědčení, že život má smysl a cíl a že námaha se nakonec vyplatí. Mají smysl pro humor a dokáží ostatním pozvednout náladu. Umějí svým partnerům a potomkům dodat odvahy, což z nich činí vyhledávané přátele.

4 - Tito lidé dávají přednost soukromí, protože pozornost ostatních je znervózňuje. Nejšťastnější jsou v kruhu rodiny, kde život běží v souladu se zažitým řádem. Jejich domov bývá uklidňující a přitažlivý. Ženy s číslem 4 jsou dokonalé hospodyňky, muži tíhnou ke kutilství. I když neodmítají přátelství, družnost je omezena jejich plachostí, často přebírají roli pouhých pozorovatelů života.

5 - Tito lidé se zabývají mnoha různými obory, ale chybí jim disciplína, takže raději studují v soukromí. Třebaže v milostném životě jsou nestálí, mají mnoho přátel a známých a jejich domov se stává místem setkání stejně smýšlejících lidí. Uspokojení jim přináší neustálá výměna myšlenek a názorů s ostatními.

6 - Lidé s číslem 6 obvykle vyžadují mnoho chvály a uznání a dělají vše pro to, aby bylo zasloužené. Pečují o blaho ostatních, jsou dobrými rodiči a partnery v manželství, ale ve své činnosti se neomezují jen na rodinu. Mnozí mají umělecký talent a vyžívají se v tvořivých domácích pracích.

7 - Číslo 7 často značí tajemné a před společností ukryté jedince, kteří o samotě směřují za osvícením. Bývají považováni za podivíny, bádají nad smyslem života a k jejich vášním patří hudba a četba. Jen málokdy na navazují milostné vztahy. Jestliže se o to pokusí, končí známost obvykle rozchodem.

8 - Těmto lidem poskytuje největší uspokojení úspěch a bohatství. Dostanou se do nesnází, neustále se na něco stěžují. Líbí se jim role hlavy domácnosti, za každých okolností jsou mimořádně spolehliví. Měli by se naučit, jak se uvolnit a zabavit, nebo ve vyšším věku budou rozmrzelí.

9 - Zruční lidé s pronikavou myslí, kteří se zajímají o mechanickou stránku fungování věcí. S oblibou všechno rozebírají, přičemž si počínají velmi obratně. Vyplatí se zavolat je v případě jakékoli poruchy. Sklon příliš hloubat nad vztahy jim přináší potíže v osobním životě, protože na partnerech vidí jen chyby. Jen stěží ovládají svůj neklid.

11 - Lidé s číslem 11 žijí podle zásad i v případě, kdy jim to působí těžkosti. Vnitřní přesvědčení, že jejich poslání je vnést do světa řád, je stále nutí za něco bojovat. Ovládají je nutkání, často nerozumějí sami sobě a jsou schopni opustit domov a rodinu. Přesto plně důvěřují svým schopnostem.

12 - Tito lidé se rodí s přesvědčením o své výjimečnosti a věří, že jejich názor se vždycky nakonec ukáže jako správný. Chtějí žít v míru a souladu, čehož také jako příjemní lidé dosahují. Nebezpečí pro ně představuje soukromé snění bez vynakládání úsilí. Mívají větší schopnosti než ostatní, je však pravděpodobné, že je nevyužijí.

Významy číslic pro číslo realizace:

1 - Lidé s číslem 1 působí bez ohledu na skutečné vnitřní pocity sebevědomým dojmem. Obvykle jsou důvěryhodní a věrní, přitahují velký okruh přátel a mohou být velmi užiteční v nouzi. Mají přirozenou autoritu a v každé situaci tíhnou k vůdcovství. Měli by si dát pozor na aroganci a kariérismus, jinak by se mohli ostatním odcizit.

2 - Tito lidé rádi žijí s ostatními v míru a harmonii, někdy je však obtížné opětovat jejich city. Touží po absolutní dokonalosti ve vztazích, což vede k přehnané kritičnosti a rozjímání nad tím, jaký by život mohl být… Měli by se naučit ovládat své emoce a více ostatním důvěřovat.

3 - Navenek veselí a sebejistí lidé bývají na večírcích ve středu zájmu, ačkoliv v osobním životě mohou být velmi osamělí. Protože chtějí upoutat pozornost, okázale se oblékají a vždy mají po ruce zásobu zábavných příhod. Často působí vychloubačským dojmem. Mají potřebu připadat si žádoucí, ale jen zřídka nechají někoho opravdu se přiblížit.

4 - Často se zdá, že si tito lidé libují ve vyjetých kolejích. Bývají spolehlivými přáteli a spolupracovníky. Obhajují tradice, což je někdy vede k odmítání nových myšlenek. Podaří-li se někomu získat jejich uznání, pak si může být natrvalo jistý jejich přízní, ne však v případě morálních nedostatků. S penězi nakládají opatrně až lakotně, ale umějí také poručit rundu.

5 - Zvídaví a učenliví jedinci se širokým polem zájmů, obvykle slouží za zdroj důvěryhodných informací, které někteří pokládají za klepy, jiní za seriózní zprávy. Vždy přitahují pozornost. Lidi s číslem 5 naleznete kdekoli a na všech stupních společenského žebříčku. Snažte se z jejich společnosti vytěžit co nejvíce, zřídka totiž setrvají na jednom místě déle.

6 - Tyto charismatické osobnosti jsou obvykle velmi populární a mají rády boj ostatních o svou přízeň. Přitahují je světlé stránky života, často chodí do kina, divadla nebo pětihvězdičkových restaurací, nejlépe s okouzlujícím doprovodem. Touží po míru a harmonii, málokdy provokují hádky. I když jsou v podstatě sobečtí, nezpůsobují problémy a snadno kráčejí životem.

7 - Lidé s číslem 7 bývají mylně pokládáni za upjaté či naopak lehkovážné, ale kdo se přes potíže s tím spojené pokusí proniknout přes tento dojem, objeví vlídnost a přátelskost. Často se zajímají o filosofii či okultismus. Studují s takovou dychtivostí, až se mnohdy zdá, že mají jisté vrozené znalosti. Jestliže je rozvinou, mohou sami později učit ostatní.

8 - Tito lidé touží po popularitě, ale neměli by být tak panovační a nároční. Někdy od sebe ostatní odpuzují nadřazeností. Mají úžasnou energii, díky níž se dobře uplatňují v byznysu, jejich cíl občas představuje co největší kupa peněz. Úspěšnější však bývají jako zaměstnanci, mohou-li uplatnit své vlohy pro týmovou práci.

9 - Tito temperamentní lidé bývají neodolatelně přitažliví, i když nejsou obdařeni fyzickou krásou, protože se vyznačují jakýmsi magnetismem. Kladou důraz na osobní svobodu a nezávislost, a proto je těžké připoutat je k jednomu místu. Často také zapomínají na schůzky. Obvykle jsou čestní a pravdomluvní, někdy až neomaleně otevření, takže od nich neočekávejte žádné pochlebování.

11 - Idealisté, kteří jsou vždy připraveni dohadovat se o principech. Jestliže jste na jejich straně, je vše v pořádku, nesouhlasíte-li s nimi, pak se mohou stát hrozivými nepřáteli. Je těžké se k nim přiblížit. Lidé se obvykle v jejich přítomnosti cítí nesví. Kdo získá jejich přízeň, může si být až do konce života jistý jejich přátelstvím a oddaností.

22 - Lidi s tímto vládnoucím číslem obklopuje aura nevinnosti, díky níž jsou velmi přitažliví a půvabní. Ostatní se mylně domnívají, že by jim měli poskytovat ochranu, ačkoli se jedná o osoby, jež se dokáží vyznat v každé situaci a v každém člověku. Jsou vyhledávaní jako společníci, kteří umějí užívat života.

Číslo směřování


Číslo směřování - sečtením čísla života a vibračního čísla. Číslo směřování je výrazem vašeho životního cíle a karmy.

Malé opakování - číslo života je to, které získáme z data narození, a učili jsme se ho spočítat jako první, v minulém ročníku... Když se Klotylda narodila 11. 7. 1992, pak sčítáme:

1 + 1 + 7 + 1 + 9 + 9 + 2 = 30; 3 + 0 = 3

Jejím číslem života je tedy číslo 3.

Ještě zopakujeme vibrační číslo - to jsme se učili jako první v tomto roce, je to to s několika různými názvy, jak se k němu lze dobrat několika způsoby (součtem všech číslic celého jména nebo součtem činného a dědičného čísla nebo součtem intimního čísla a čísla realizace). Klotyldino vibrační číslo bylo 4.

Číslo směřování je součtem čísla života a vibračního čísla, je tedy kombinací data narození a našeho jména.

Již naposledy se podíváme na Klotyldu. Sečteme-li její číslo života (3) a vibrační číslo (4), zjistíme její číslo směřování 7.

Podívejme se na význam číslic pro číslo směřování:

1 - Vlastnosti: *nadvláda *síla *kontrola *sebeuplatnění *zasvěcení *tyranie *arogance *uvědomění *nepřátelství *nezávislost *frustrace *autorita *optimismus *pesimismus *tolerance *sebedůvěra *sebeúcta *tvořivost *přizpůsobivost *srdečnost *sláva *sebezveličování

2 - Vlastnosti: *emoce *výchova *soudržnost *pasivita *nálady *pocity *citlivost *reakce *obavy *plachost *podvádění *paranoia *vlídnost *stálost *opatrnost *kompromis *poklid *mučednictví *přizpůsobivost *spolupráce *rovnováha *přesvědčování *uvažování

3 - Vlastnosti: *expanze *veselost *výstřednost *nadřazenost *chlubivost *chvála *znalost *rada *domýšlivost *marnotratnost *pokrytectví *netolerantnost *chtivost *entuziasmus *vyrovnanost *dokončení *osobnost *závist *horlivost *radost *smělost *realismus *výmluvnost *štěstí

4 - Vlastnosti: *vytrvalost *spořádanost *rozhodnost *věrnost *důvěra *samolibost *úcta *odolnost *solidnost *nepružnost *útlak *tradice *rutina *váženost *opatrnost *domáckost *zdatnost *bezpečí *oddanost *pevnost *strnulost *houževnatost *moralizování *úspornost *práce

5 - Vlastnosti: *zvědavost *komunikace *důvtip *prodávání *inteligence *pohyb *nesourodnost *nestálost *nedbalost *proměnlivost *různorodost *humor *myšlenky *učení *upřímnost *čestnost *genialita *výmluvnost *neklid *plynulost *vynalézavost *zručnost *přizpůsobivost *obratnost

6 - Vlastnosti: *harmonie *rovnováha *šarm *spokojenost *pochopení *sobeckost *lenost *materialismus *shovívavost *panovačnost *nenasytnost *cynismus *bezstarostnost *porozumění *umění *blahobyt *poctivost *soucit *upjatost *krása *ocenění *uspokojení *popularita

7 - Vlastnosti: *mystika *dokončení *idealismus *vnímání *iluze *klamání *představivost *svádění *únik *zmatení *podvody *osamělost *rezervovanost *nereálnost *metafyzika *hledání *tvořivost *vize *slitování *poklid *poslání *soukromí *pokání *sebezapření

8 - Vlastnosti: *ambice *úsilí *odhodlání *odolnost *vytrvalost *izolace *samota *žádostivost *materialismus *praktičnost *vůdcovství *dozor *zaujatost *kontrola *detaily *zodpovědnost *úspěch *síla *náročnost *závist *nutkání *spolupráce *rozmrzelost *zanedbání *konvenčnost

9 - Vlastnosti: *čin *elán *svěžest *vitalita *energie *neklid *agrese *nedšení *počátek *soutěž *spěch *neohroženost *výzva *prudkost *přitažlivost *magnetismus *nespolehlivost *čestnost *strohost *analýza *podnikavost *originalita *konstruktivnost *duchapřítomnost

11 - Vlastnosti: *moc *síla *elán *odvaha *projev *inspirace *rozhodnost *obdiv *úcta *ustrašenost *idealismus *zásady *věrnost *vliv *tvořivost *vemlouvavost *přesvědčení *víra *podpora *fanatismus *nadřazenost *pragmatismus *chápavost *reformy

22 - Vlastnosti: *dokonalost *uspokojení *naplnění *znalost *pochopení *osvícení *lenost *nevinnost *moudrost *dosažení *uskutečnění *uvědomění *mistrovství *představivost *lidskost *soustředěnost *sny *lhostejnost *diplomacie *cíl *rovnováha *nerovnováha

Shrnutí


Toto je taková malá tečka za jedním způsobem, jakým lze provádět rozbor osobnosti, tedy přes výpočty čísel života, činného, dědičného atd. atd. Tímto rozborem nás provázela Klotylda Rybníčková, se kterou se možná ještě setkáme ve vyšších ročnících, kde ji budeme rozebírat pomocí numerologické mřížky.

Máme za sebou jednu velkou kapitolu, kterou jsme probírali dva roky. Co jste si z toho odnesli, zjistíme malým testíkem.

V následujících dvou ročnících si trochu oddechneme a studium tohoto krásného předmětu završíme v sedmém ročníku Základy numerologické mřížky.