Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství numerologie pro pokročilé 2

13. 8. 2006

Sillia A. Trollhunterová a James Kedrigern:

Výpočet čísla osobního roku

 

Zaprvé existuje číslo běžného roku, které ovlivňuje každého z nás stejně.

Číslo běžného (kalendářního) roku získáme součtem všech cifer běžného roku.

Chceme-li zjistit číslo běžného roku 2004, sčítáme 2 + 0 + 0 + 4 = 6. Číslem běžného roku 2004 je číslo 6. Chceme-li zjistit číslo běžného roku 1998, sčítáme a redukujeme opět 1 + 9 + 9 + 8 = 27 = 2 + 7 = 9. Číslo běžného roku 1998 je tedy číslo 9.

Nyní teprve se dostáváme k výpočtu čísla vašeho osobního roku.

Číslo osobního roku vypočítáme tak, že sečteme den a měsíc vašeho narození s číslem běžného roku.

Číslo osobního roku nám v tabulce, která se nachází v učebnici, ukáže základní téma zkoumaného roku v našem životě.

V našem příkladu, kdy se zrozenec narodil 27.8.1977 a my chceme zjistit číslo jeho osobního roku pro rok 2004, postupujeme následovně: 27.8. (den a měsíc narození) + 2004 (běžný rok č. 6) = 2 + 7 + 8 + 2 + 0 + 0 + 4 = 23 = 2 + 3 = 5. Číslo osobního roku je tedy číslo 5 a platí po celý rok 2004 (od 1.1. do 31.12.2004). Náš zrozenec tedy (jak napovídá tabulka 3) v roce 2004 určitě prožije mnoho dobrodružství, určitě podnikne několik dalekých cest za poznáním a podstoupí v tento rok určité životní změny.

Ve věku 9, 18 a 27 let je číslo osobního roku shodné s životním číslem. 

A tak bude rok 2004 našemu zrozenci obzvlášť dávat…

Chceme-li navíc vědět, jak tento zrozenec bude v roce 2004 prožívat svůj partnerský vztah a jak se bude chovat ke své partnerce, vrátíme se k tabulce 2 a číslo osobního roku 5 nám napoví.

Vždy je dobré, prozkoumat numerologicky nejen přítomnost, ale pochopit i témata minulých let. V roce 2003 našeho zrozence provázelo osobní číslo roku 4. Údaje v tabulce 3 nám říkají, že to byl rok budování základů, domova, hnízda…

Výpočet čísla osobního měsíce

Abyste zjistili číslo vašeho osobního měsíce pro běžný (kalendářní měsíc), sečtěte číslo vašeho osobního roku a číslo kalendářního měsíce.

Číslo běžného (kalendářního) měsíce je vždy pro leden 1, únor 2, březen 3, duben 4,…, září 9, říjen 1 (1+0), listopad 2 (1+1), prosinec 3 (1+2).

Použijme náš příklad, kdy je rok 2004 pro našeho zrozence osobním rokem číslo 5. Chceme zjistit číslo osobního měsíce pro leden 2004.

Počítáme číslo osobního roku pro rok 2004, tj. číslo 5 + číslo kalendářního měsíce pro leden, tj. vždy číslo 1 = 6. Číslo osobního měsíce pro leden 2004 je číslo 6 a tabulka 3 nám říká, že leden bude pro zrozence o vztazích.

 

Chceme-li navíc poznat, jak konkrétně se bude zrozenec v tento měsíc chovat ve vztahu ke své partnerce, napoví nám opět tabulka 2, kde si vyhledáme číslo osobního měsíce 6.

Nezapomínejme při výkladu, dát do souvislosti číslo osobního měsíce (event. i dne – viz níže) s číslem osobního roku.

Osobní rok číslo 5  udává téma celého roku: dobrodružství a změny. Osobní měsíc číslo 6 v lednu 2004 jen upřesňuje: vztahy a láska. Když vše uvedeme do souvislosti, je leden 2004 o nových dobrodružstvích a změnách, přinášejících nové možnosti (osobní rok číslo 5) a to konkrétně ve vztazích (osobní měsíc 6). Únor bude osobním měsícem číslo 7, březen 8, duben 9 atd.

Rok 2003 byl pro zrozence osobním rokem číslo 4, říjen 2003 byl osobním měsícem číslo 5 (osobní rok číslo 4 + kalendářní říjen 1  = 5). Celý rok 2003 byl tedy o budování základny (osobní rok číslo 4), ale teprve až říjen 2003 (osobní měsíc číslo 5) byl o přestěhování se do nového domu, o novém prostoru. 

Výpočet čísla osobního dne

Abyste zjistili číslo vašeho osobního dne, sečtěte číslo svého osobního měsíce a číslo běžného (kalendářního) dne.

Číslo běžného (kalendářního) dne je vždy redukované číslo tohoto kalendářního dne. Číslo kalendářního dne pro 5. den v libovolném měsíci je pochopitelně 5, pro 9. den = 9, pro 10. den = 1, pro 18. den v měsíci = 9, pro 26. den = 8 atd.

Vraťme se k našemu příkladu. Chceme pro našeho zrozence zjistit číslo osobního dne pro 31.1.2004. Počítáme tedy číslo osobního měsíce 6 (leden 2004) + číslo 31. kalendářního dne v měsíci, což je číslo 4 = 1. Sobota 31.1.2004 je tedy osobním dnem číslo 1, neděle 1.2.2004 osobním číslem 2, atd.

Z tabulky v učebnici zjistíme, že osobní dny číslo 1 jsou o nových startech a začátcích.

Uvedeme-li do souvislosti osobní rok, měsíc a den, dostaneme přesný obraz toho, v jakém životním období a situaci se zrozenec nalézá 31.1.2004:

Celý rok 2004 je o rozšiřování možností, o vědomých životních změnách a nových náhledech, postojích (osobní rok číslo 5). Leden 2004 je tedy konkrétně o osobním roku číslo 5 v osobním měsíci číslo 6. Tedy o změnách, nových postojích a náhledech na partnerský vztah (osobní měsíc číslo 6). Speciálně 31. den měsíce ledna 2004 je o novém startu a začátku v tomto vztahu. Možná je nyní čas prozradit, že měl zrozenec 31.1.2004 svatbu…

Hovořme o dalších numerologických technikách:

1. den libovolného kalendářního měsíce, kdy nám naskočí nové číslo osobního měsíce, nám mnohdy na událostech, které se ten den dějí, napoví, o čem asi tento měsíc bude.

Je to taková malá „setba“ a „ochutnávka“ tušených událostí. Naopak poslední den (tedy 30. nebo 31. dne) libovolného kalendářního měsíce nám napoví, o čem uplynulý měsíc byl, je to taková malá „rekapitulace“ a „sklizeň“… 

Tabulka

Číslo

Téma osobního roku

Téma osobního měsíce (dne)

1

SETBA

Jsi jakoby na startu. Svou pílí a vlastním přičiněním můžeš letos dokázat mnohé. Měl by ses naučit být samostatnější, aktivnější a podnikavější. Také buď více nezávislý, aby sis nepřipadal letos tak osaměle. Mysli víc na sebe, buď letos odvážný, rozhodný a něco nového započni, odstartuj, prosaď. Semena zasazená tento rok budou ovlivňovat následujících 8 let. Určitě jsi letos plný nápadů, impulsů a popudů. Uvědom si vlastní hodnotu a stanov si jasné cíle do budoucnosti. Tento krok má sloužit tvému osobnímu rozvoji a opuštění toho, co se ti loni nepovedlo. Buď rozhodný vůdce. Poznej svoji sílu, postupuj, nedej se zastrašit.

SETBA 

Start, individualita, samostatnost, příprava, podnikavost, touha, přání, aktivita, otec, muž, sport, boj, soutěž, egoismus, energie, nápad, začátky, nezávislost, průkopník, iniciátor, vůdce, odvaha, síla, rozhodnost, startovní čára, brána 

 

2

SDÍLENÍ

V tomto roce budeš získávat nové kontakty. K druhým jsi otevřenější a vnímavější, a proto budeš výborně navazovat i partnerské vztahy. Jsi tolerantnější a přátelštější, a tak dokážeš druhým lépe naslouchat, dokážeš lépe sdílet, chápat je, podporovat, být ohleduplný, pomáhat a spolupracovat. Semena, která se minulý rok zasadila jsou pod zemí připravena vzklíčit. Tento rok potřebuješ odpočinek, klid a trpělivost. Vyvaruj se stresu, neboť jsi letos přecitlivělý, oproti minulému roku více nejistý. Je možné, že letos změníš způsob, jakým sebe sama vnímáš.  Letos se cvič v diplomacii a taktu, studuj, nabývej vědomostí, nebuď sám, spolupracuj. Shromažďuj, co budeš v budoucnu potřebovat. Nahlédni za scénu, všímej si detailů, druhých, čekej, buď pokojný, vše správné přijde letos samo.

SDÍLENÍ

Primární citové potřeby, zdraví – duševní, vyčkávání, domov, rodina, matka, žena, sdílení, podporování, kompromis, opozice, pasivita, reakce, měkkost, okolí, druzí, bezpečí, vnímavost, takt, diplomacie, výživa, jídlo 

3

TVORBA

Čeká tě rok plný činorodosti a zajímavé práce. Jsi velmi aktivní a podnikavý, proto toho využij k upevnění nebo vylepšení své pozice, např. v zaměstnání. Jsi rovněž abnormálně společenský, zábavný i vtipný. Projev a osobitý výraz mají letos zelenou. Je čas pro přátele a věci, které děláš s radostí. Vyrážej bavit se, podnikej a organizuj akce, buď tvořivý, více se věnuj svým koníčkům, umělecké tvorbě. Tvé letošní výtvory budou nepřekonatelné. Letošek je rokem mentální aktivity, budeš bystrý, schopný hovořit o svých názorech, jasně si budeš letos utvářet představy o dalším životě. Letos si utvoříš jasný záměr, rozhodneš se, co v dalších letech chceš a za čím půjdeš. Semena z minulých 2 let se probouzí k životu. Zrození čehosi nového je letos zřejmé.

TVORBA

Představy, záměr, konstruktivnost, plodnost, klíčení, tvůrčí vyjádření, radost, zábava, projevení se, rozhodnutí, následování, osobitost, potěšení, plánování, projekty, zájmy, oslava, smích, hry, obrazy, umění 

4

PRÁCE

Čekají tě zkoušky odolnosti, vytrvalosti a pevnosti snad ve všech oblastech. Neměl bys proto jednat pod tlakem emocí a vášní, ale spíše si všechna rozhodnutí moudře rozmysli. Hlídej si letos i více své zdraví, dělej něco pro zdraví svého těla, i kdyby to měl být jen odpočinek. Letošek tvůj organismus hodně zatíží. Je čas na plnění každodenních povinností, letos bude každý den hodně práce. Tento čas je dobrý pro změny bydliště, pro řešení všech otázek, týkajících se zázemí, rodiny, domova, ale i oblasti práce – zaměstnání a tělesného zdraví. Tento rok tě vede k rozumným a praktickým řešením vzniklých a trvajících problémů. Letos zpevňuj své základy, buduj si jisté zázemí. Letos tě k sobě něco poutá, svazuje, jsi k něčemu zakotven a není možné to opustit. Letos si uspořádej život, proveď inventuru.

PRÁCE

Práce, zdraví – tělesné, každodennost a povinnosti, dům, bydlení, zázemí, stereotyp, cvičení, sex, praktičnost, nuda,  zakořeněnost, stabilita, zakotvení, pouto, základna, detaily 

 

5

SVOBODA

Tento rok budeš toužit po razantních změnách ve tvém dosavadním životě (práce, domov, stěhování, vztahy). Po minulém roce, který byl zkouškou odolnosti a který tě spoutával povinnostmi je letos čas zvednout kotvu a podniknout dobrodružnou cestu, podstoupit nové zážitky, udělat konečně změnu. Je jisté, že letos budeš toužit po svobodě, volnosti a prostoru. Budeš chtít růst všemi směry, rozšířit hranice. Měl by ses ale zklidnit a koncentrovat na jeden cíl. Letos určitě vycestuješ za hranice, k moři, do hor, pouště… Pětka je sice číslo pohybu a změn, ale může se ti z toho lehce zatočit hlava. Proto si vybírej jen to nejlepší, podstatné. Tento rok chce po tobě život, aby sis jasně vybral svou životní cestu  - životní filozofii. Život tě bude letos zkoušet ve víře v tvůj cíl. Záměr a cíl, pro který ses rozhodl před dvěma lety v roce č. 3, potřebuje, abys mu letos věřil. Buď letos jiný, neobvyklý, překvapuj…

SVOBODA

Vytváření prostoru, svoboda, změna, osvobození od pout, zvednutí kotvy, hledání cesty, expanze možností, cestování, nevšednost, dobrodružství, rozšíření hranic, pružnost, neobvyklost, víra, překvapení, častá práce s počítačem a internetem 

6

LÁSKA

Vztahy a rodinné záležitosti jsou pro tebe hlavním tématem roku. V tvých partnerských (ale i obecně – mezilidských) vztazích může dojít ke zlepšení, harmonizaci. Letos chceš prožívat zamilovanost – milovat a být milován. Toužíš víc než jindy, aby tě druzí přijímali, chceš cítit kladnou odezvu a reakci od druhých. Letos jsi otevřen všem krásám života, harmonii, pohodě. Poslouchej krásnou hudbu, buď v přírodě, čti verše, buď romantický, zamiluj se do druhých, do života. Druzí (celý svět) se k tobě chovají jako zrcadlo – vracejí tě přesně to, co do nich investuješ. Letos jsi více přitažlivý, magnetický, druzí tě obdivují, oceňují. Poznáváš sebe sama skrze druhé. Ve všem nalézej krásu. Letošek také přeje domácímu pohodlí a lenošení. Zdržuj se více doma, pozvi hosty, buď štědrý (i k sobě), ale nepřejídej se…

LÁSKA

Potřeba milovat a být milován, zrcadlit se v druhých, odezva, projekce a reflexe, pohoda, harmonie, soulad, krása, obdiv, přitažlivost, dopřávat si, blahobyt, partnerství, veřejnost, soulad, souzvuk, hudba, tanec 

7

DISCIPLÍNA

Minulý rok byl pohodový, odpočinkový a štědrý. Tento rok tě proškolí. Připrav se na rok velkých zkoušek a citových zmatků. V tomto roce tě mohou potkat všelijaké a nezanedbatelné změny, které tě hluboce zasáhnou a přivedou tě k sobě samému. Bude to rok zastavení a kladení otázek kudy a jak dál. Možná se budeš cítit na všechno sám, budeš nedůvěřivý k okolí, včetně tvých nejbližších, možná budeš cítit klacky pod nohama od osudu. Tento rok tě má za úkol zocelit, zpevnit, vyšlechtit a přivést k sobě samému, ke svému spirituelnímu vývoji, což se mnohdy může dít i přes určité bolestné zkušenosti. Většinu roku strávíš introspekcí, v sobě samém, o samotě. Dodržuj svá předsevzetí, pravidla, řád. V něčem se letos musíš výrazně omezit. Vytrvej, bude zase dobře.

DISCIPLÍNA

Sebeomezení, řád, askeze, odmítnutí, překonávat překážky, zocelit se, být pevný, přísný, tvrdý. Samota, karma, chránit se, bariéra mezi já a okolím, spirituelní pomoc, hledání smyslu, introspekce, půst 

8

SKLIZEŇ

Letos budeš chtít sklidit, co jsi před 8 lety, v roce č. 1 zasel. Můžeš mít letos úspěch téměř ve všem, do čeho se s nadšením pustíš. Mohou se nečekaně objevit peníze. Všeho snadno dosahuješ, disponuješ penězi, majetkem nebo jakýmikoliv prostředky. Může se však také jednat jen o citové naplnění, bohatství a uspokojení nad tím, co ti život poskytuje. Tento rok je dobrý něco dovést do cíle, něco zakončit, vyřešit, sklidit úrodu. To čeho jsi dosáhl nabídni druhým. Buď organizátorem a šéfem, správně využívej moci, kterou ti dávají tvé prostředky. Obchoduj, propaguj, nabízej, buď poctivý, férový a sebevědomý, schopný, prosperující, úspěšný a ctižádostivý. Spravuj království, které jsi vytvořil. Vnímej konkrétní užitnou hodnotu všech věcí, situací, setkání. Obohacuj se.

SKLIZEŇ 

Sklizeň plodů, dosažení, úspěch, realizace, zakončení, vyřešení, naplnění, u cíle, citové nebo hmotné obohacení, peníze, obchodování, organizace, prosperita, ctižádost, hojnost, úroda, síla a moc prostředků (peníze, postavení, popularita, reklama atd.) 

9

CELISTVOST

Tento rok ukončíš svůj devítiletý cyklus,  velkou životní etapu. Tento rok je o odevzdání a očistě všeho, co v tvém životě již neplní tu funkci a roli, jakou očekáváš. Zbav se všeho, co ti už neslouží - práce, partnera, návyků. Přezkoumej a zahoď vše, co už ve svém životě nepotřebuješ – lidi, místa, myšlenky a věci. Jestliže to skončilo, nech to běžet, nedrž se toho, udělej tečku. Letos z tvého života odejde mnoho věcí. Požehnej jim, odpusť, poděkuj a propust je. Ukliď své podvědomí, svůj život a připrav si prostor pro příští rok a příští devítiletý cyklus! Nic nového - důležitého letos nezačínej, nemělo by to dlouhého trvání. Rekapituluj svůj život, zhodnoť celý cyklus, rozjímej, medituj, spoj se s Nadvědomím, přijmi transcendentní, hledej jednotu všeho stvoření. Více odpočívej, letos nemáš mnoho energie. Pozor na zdraví a zmatky všeho druhu! Neopíjej se příliš…

CELISTVOST 

Odpočinek, únava, slabost fyzická, málo energie, očista, zbavit se něčeho, odevzdání, odchod, pochybnost, zmatek, rekapitulace, konec cyklu a příprava na nový, sjednocení, úklid, transcendence, vděčnost, Bůh, odpuštění, TAO 

Základy Numerologické mřížky

Již Řek Herodot v Egyptě přibližně 460 let př.n.l. dokázal vyčíst z data narození vlastnosti a touhy a předpovědět životní osudy lidí. Také filozof a matematik Pythagoras pojmenoval kvality energií jednotlivých čísel, přiřadil jim charakterové rysy a touhy každého z nás. Tyto energie jsou neviditelné, ale přesto jsou stále přítomné. Ovlivňují naše rozhodování v životě, náš postoj k okolnímu světu, předpoklady pro určitá povolání a také kvality energií, které jsou v daném roce podstatné.

Obrazně si můžeme energie našeho data narození představit a uspořádat, když je zaneseme do numerologické mřížky. Datum narození přirozeně nevyplní všechna políčka v numerologické mřížce, ale je možné, že v některém políčku budou stejná čísla vícekrát. Je důležité, abyste čísla data narození posuzovali jak jednotlivě, tak také jako celkový obraz. Pomůže vám to vidět nastíněné schopnosti, silné a slabé stránky v jejich souhře a lépe porozumíte sami sobě. Chybějící čísla poukazují na kvality, s nimiž by se měl člověk zabývat a přemýšlet nad tím, jak je do svého života vtáhnout.

Numerologická mřížka vypadá takto:

3 

6 

9 

2 

5 

8 

1 

4 

7 


Co vyjadřují přibližně jednotlivé číslice:
1 - slovní vyjadřování citu, inteligence
2 - intuice, schopnost vcítit se, cit
3 - duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh
4 - praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost
5 - vášeň, vůle, citová hloubka, kontakt s lidmi
6 - harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti
7 - emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma
8 - logické myšlení, organizační talent, obrazuschopnost, materiální a fyzická karma
9 - analytické schopnosti, duchovno

Jak vyplnit svou mřížku:
Načrtněte si prázdnou mřížku 3 x 3 políčka a vpisujte postupně svá čísla do polí, kam patří..

Příklad 1: 19.6.1941

 

6 

99 

 

 

 

111 

4 

 


Příklad 2: 21.4.1963

3 

6 

9 

2 

 

 

11 

4 

 


Příklad 3: 20.10.1960 (číslo 0 posiluje číslo předcházející, zapisujeme ho 2x)
 

 

66 

9 

22 

 

 

111 

 

 


Nyní máte vyplněnou svou numerologickou mřížku. Jsou v ní některá políčka prázdná, v jiných je pouze jedno číslo, v některých jsou čísla vícekrát. Podívejte se, co znamenají jednotlivé číslice o pár řádků výše. Pokud se chcete dozvědět podrobnější informace o číslech, najdete je
v tomto podrobném bonusu. Pokud vás zajímají roviny v numerologické mřížce, což je učivo rozšiřující a nepatří mezi osnovy kouzelnické školy, klikněte na  2. bonus, který je rozdělený podle plných rovin a prázdných rovin 

Tady se nachází závěr této učebnice a teď vzhůru do sedmého (závěrečného) ročníku.